Asbest is in de loop der jaren een onderwerp van gesprek geworden binnen onze politiek. Het doel is om het aantal asbest slachtoffers zo snel als mogelijk te beperken en waar mogelijk compleet te elimineren. Uiteindelijk mogen er dus geen mensen meer zijn die gezondheidsklachten krijgen van asbestmateriaal of vezels in de lucht. Daar is een beleid voor opgesteld. In dit artikel bespreken we de verschillende regels en de mogelijke oplossing voor uw asbestprobleem.

De mogelijke gevolgen na het inademen van asbestvezels
Asbest is kort gezegd een kankerverwekkende stof. Bij langdurige blootstelling aan asbestvezels kunnen mensen flink ziek worden. De mate van het risico of de ernst van de schade neemt toe naarmate iemand langer aan asbestvezels wordt blootgesteld. Per 2010 is er door de Gezondheidsraad een advies opgesteld met betrekking tot de concentratie vezels die in de lucht mogen zitten. Op basis van dit advies kan geconcludeerd worden dat asbest nog gevaarlijker is dan eerst gedacht, want het advies werd in veel situaties niet opgevolgd.

De gezondheidsklachten ontstaan vaak gedurende tientallen jaren. Het begint vaak nog ‘onschuldig’ met benauwdheid of kortademigheid. Na verloop van jaren kan asbest longkanker, stoflongen, strottenhoofdkanker of mesothelioom veroorzaken.

Lastig te herkennen
Uiteraard willen we allemaal asbestproblemen voorkomen. De gemiddelde concentratie in Nederland is nog altijd hoger dan de geadviseerde waarde. Daarom willen mensen logischerwijs ook weten of er in hun woning, bedrijfsgebouw of andere locatie asbest zit. Helaas is asbest niet gemakkelijk te herkennen. Wij raden u altijd aan om een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf zoals Flamant. Zij hebben tientallen jaren ervaring met de analyse en inventarisatie van asbest. Ook kunnen zij u ondersteunen en sturen met de asbestsanering.

Mag ik asbest zelf verwijderen?
U mag inderdaad zelf asbestmaterialen verwijderen, maar het is wel belangrijk dat u zich hierbij aan de voorwaarden houdt. Gaat u slopen? Maak dan een sloopmelding bij uw gemeente. Belangrijke checks die u zelfstandig kunt doorlopen: Is uw huis na 1994 gebouwd? Dan is er geen sprake van asbest. Er is enkel asbest in huizen die voor 1994 zijn gebouwd. Dit geldt ook voor vloerzeil of vinyltegels die voor 1985 zijn gelegd. Heeft u nog twijfels over de aanwezigheid van asbest? Schakel dan altijd een asbest adviesbureau in.